In management/beroepsopleidingen wordt intervisie als integraal onderdeel van het leertraject aangeboden. De deelnemers aan een dergelijk traject onderzoeken het eigen functioneren door gevalsbeschrijvingen uit de eigen dagelijkse werkpraktijk in te brengen en deze collegiaal, systematisch en onder leiding van een ervaren adviseur op mogelijkheden en impliciete veronderstellingen te onderzoeken. Het eigen handelen, in termen van concrete afwegingen en gemaakte eventueel te maken keuzen, staat daarbij steeds centraal. Door de (andere) belevingen en betekenissen van de collega’s aan de orde te laten komen verheldert de intervisiegroep de (probleem-)situatie van deze manager. Net zoals in de genoemde beroepsopleidingen is Bram Bakker intervisie in een in- company vorm gaan aanbieden.

In deze intervisie-vorm  staat de beleving van een van de managers centraal. De deelnemers wordt gevraagd om zich te verplaatsen in de (belevings-)wereld van deze collega manager. Door de gezichtspunten en betekenissen van de collega’s aan de orde te laten komen verheldert de intervisiegroep de (probleem-)situatie van deze deelnemer.

De ervaring leert steeds dat door ruimte te maken voor vragen, ervaringen en fantasieën iedere deelnemer steeds zélf wordt aangesproken én dat de intervisiegroep nieuwe gezichtspunten, hypothesen, oplossingen, denkrichtingen etc. produceert. Door een speelse en tegelijk ook strakke werkvorm worden deelnemers gescherpt in hun waarneming en meer gevoelig voor een ruimere afweging van mogelijkheden en onmogelijkheden in situaties waarin zij en hun groepsgenoten direct betrokken zijn. De inbrenger van de onderhanden praktijksituatie trekt tenslotte zelf zijn eigen plan over al dan niet te ondernemen acties en meldt in de daaropvolgende bijeenkomst hoe het hem/haar is vergaan.

Ga voor een verder inzicht in zijn oriëntatie naar: Methode.

Bewaren

Bewaren

Bewaren