Sinds 1993 ondersteunt – onafhankelijk bedrijfskundige – Bram Bakker organisaties met kortlopende advies trajecten, verschillend van aard en diepgang, zowel op strategisch als op operationeel niveau.

Zijn methode van werken is concentrisch van aard, vanuit een globale vraagstelling wordt toegewerkt naar een specifieke, plaats en tijd gebonden, oplossing.

Hij verkoopt geen concepten maar gebruikt ze om tot inzicht en blijvende verandering te komen. Zijn uitgangspunten zijn doelmatigheid en betrouwbaarheid.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren