Met zijn bijdragen neemt Bram Bakker een tussenpositie in tussen verandermangement en organistiecoaching. Mensen, organisaties en hun onderlinge wisselwerking vormen steeds een belangrijk onderdeel van zijn geconcentreerde en kritische aandacht met betrekking tot verbeterings- en verandervoorstellen. Hij treedt op als ‘derde partij’ of als veranderaar.

Bakker mikt op de optimalisatie van het primaire proces waarvan medewerkers, teams, staf, communicatie, besluitvorming, verander- en projectmanagement onlosmakelijk deel uit maken.

Zijn methode is interactief dat wil zeggen dat al samenwerkende, met respect voor de feiten, maken organisatie en adviseur optimaal gebruik van elkaars kennis wat betreft probleem-definitie, -analyse en het gewenste veranderings- en verbeteringsproces.

Bram Bakker beschikt in ruime mate over de vereiste bekwaamheid en ervaring. Zijn vasthoudendheid combineert hij met een helder verstand;  daarbij gaat hij zo nodig, de confrontatie en dilemma’s niet uit de weg.

Ga voor een verdere uitwerking van methode naar:  Intervisie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren