Bram Bakker MCM neemt een tussenpositie in tussen verandermanagement en organisatiecoaching. Hij ondersteunt management en medewerkers bij leer- en veranderingsprocessen in organisaties. Hij treedt en trad op als ‘derde partij’ of als veranderaar, zijn aanpak is leren in en door de ervaring. Daarbij gaat hij zo nodig, de confrontatie en dilemma’s niet uit de weg. Aangrijpingspunt voor zijn interventies is steeds de wisselwerking tussen de menselijke- en de bedrijfskundige kant van organisaties. Met zijn inbreng, diensten en producten, wordt gemikt op optimalisatie van het primaire proces waar verander- en projectmanagement, medewerkers als organisatiestructuren onlosmakelijk deel van uit maken.