Centraal in mijn aanpak van opdrachten en projecten staat de uniciteit van uw organisatie(-onderdeel). Andere leidraden in mijn aanpak zijn: creatief, direct maar tactvol, no-nonsense, vaart/tempo, vriendelijk en kundig. Deze stimulansen worden via leren (cultuur), vormen (structuur) en veranderen (beleid) al doende denkend en denkende doen geïntegreerd. Ik verkoop geen concepten maar gebruik ze om met u en uw medewerkers te komen tot inzicht en verandering. Mijn uitgangspunten zijn doelmatigheid en betrouwbaarheid.